Menu
Kunst & cultuur

Liemers Museum

In het museum kunt u de verhalen bewonderen van de Liemers en haar bewoners. Het museum vertoont prehistorische werktuigen en mammoetboten, maar ook kerkelijke kunst. Bekijk in het museum de typische katholieke schutterijen, bewonder de moderne kunst en kijk uw ogen uit aan de natuurhistorische verzameling met vogels en vlinders.

Vaste collectie

Archeologie: een omvangrijke collectie die diverse periodes beslaat. De basis wordt gevormd door de collectie Tinneveld. Deze collectie bestaat uit voorwerpen uit de Steen- en IJzertijd en een aantal voorwerpen uit de latere tijden. In de presentaties objecten uit de Steen-, Brons- en IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege- en Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd zijn veel voorwerpen van diverse opgravingen in de Liemers te zien.

Bidprentjes & gedachtenisprentjes: een bidprentje is een plaatje ter gedachtenis aan een overledene. Tegenwoordig worden de bidprentjes ook wel gedachtenisprentjes genoemd. De prentjes komen voort uit de Rooms-Katholieke traditie. Het museum beschikt over een collectie van ruim 9000 bidprentjes. De bidprentjes zijn van inwoners uit de Liemers.

Boeken: de boeken worden niet in een afzonderlijke presentatie getoond. U kunt de boeken op aanvraag in het documentatiecentrum inzien voor studiedoeleinden. De collectie boeken bestaat uit bijbels, misboeken, boeken over heiligen, gebedenboeken, sjoelboeken en antiquarische uitgaven over de streek. Tevens behoren de oude uitgaven met verhandelingen over tabak en natuurhistorische onderwerpen ook tot de collectie.

De collectie Documenten is in principe een collectie van papier. Een omvangrijke collectie die onder andere bestaat uit een knipselarchief. Tevens bevat de collectie doopkaartjes, persoonsbewijzen, juridische documenten, akten, kleine bedrijfs- en familiearchieven, herdenkingsalbums, oorlogsdocumenten, pamfletten en reclamefolders.

Foto’s & ansichten: de meeste foto’s en ansichten zijn als origineel aanwezig. Door middel van reproducties en scans zijn de hiaten in het beeldmateriaal van de Liemers opgevuld. In de vaste presentatie is fotomateriaal opgenomen van de verschillende gemeenten in de Liemers. Hierbij kan gedacht worden aan historische stads- en dorpsgezichten, oude schoolfoto’s en portretten.

Kerkelijke kunst: wist u dat de kerkelijke kunst iets over de geloofsbeleving van katholieke, protestantse en joodse inwoners van de Liemers vertelt? De hoogtepunten zijn het prachtige kerkzilver en de beschilderde altaarpanelen uit het katholieke verleden, bijbels van de protestanten en het textiel uit de synagoge van Zevenaar. In allerlei gebruiksgoederen, speelgoed, devotionalia, reliekhoudertjes, souvenirs en prenten kunt u zien hoe de mensen thuis hun geloof vorm gaven.

Natuurhistorie: de collectie bestaat uit opgezette dieren en fossielen. In het museum kunt u dieren bewonderen die afkomstig zijn uit de diverse leefmilieus in de Liemers. Bij de dieren kunt u denken aan weide-, water- en bosvogels, dieren uit het Montferland en het rivierengebied. Tevens staat er een klein gedeelte van de insectencollectie. In het depot wordt de vlinderverzameling van L.H. Scholten bewaard. De vlinderverzameling kunt u op aanvraag bezichtigen. De fossielencollectie heeft als topstukken een stoottand van een mammoet, een rib van een potvis en een schedel van een oerrund.

Nijverheid & industrie: de collectie vertoont voorwerpen uit bedrijfstakken die de financieel-economische basis in de Liemers hebben gevormd. Hierbij kunt u denken aan gereedschappen van schilders en producten van inktfabriek De Gimborn. Tevens wordt aan de hand van foto’s en objecten het bakproces van stenen en pannen getoond. In de Turmac collectie wordt de geschiedenis van sigarettenfabriek de Turmac getoond.

Prenten & schilderijen: de collectie bestaat uit (religieuze) prenten, gravures, schilderijen, etsen, schoolplaten, reclameposters, topografische- en kadastrale kaarten en kaarten van rivierlopen. Een groot deel van de kaarten van rivierlopen zijn tentoongesteld onder de naam Liemersland-Waterland. Op de rivierkaarten zijn grote waterbouwkundige werken van de regio te zien.

Turmac collectie: Turmac is een sigarettenfabriek die van 1919 tot 2009 in Zevenaar was gevestigd. De collectie is een weerslag van de geschiedenis van de sigarettenproductie. Aan de hand van foto’s, filmmateriaal, oude reclame-uitingen, sigarettenpakjes en asbakken wordt de geschiedenis geschetst. Tevens wordt aandacht geschonken aan de geschenkenperiode rond 1930. Naast de productiegerelateerde collectie geeft een kleine collectie een beeld van de geschiedenis van het roken in Nederland.

Tweede Wereldoorlog: over drie ruimtes is de collectie van de Tweede Wereldoorlog verdeeld. De eerste ruimte behandelt de mobilisatie en de inval in de Liemers in mei 1940. In deze ruimte kunt u uniformen, uitrustingsstukken en wapens van het Nederlandse en Duitse leger bekijken.

De tweede ruimte geeft de burger bevolking van de Liemers en de gevolgen die de oorlog heeft gehad weer. Voorwerpen en documenten van de NSB kunt u in deze ruimte zien. Tevens zijn er gebruiksvoorwerpen te zien die werden gebruikt in het dagelijks leven.

De derde ruimte behandelt de periode van 1944 tot aan de bevrijding in 1945. Er wordt aandacht besteed aan de luchtoorlog.

Verenigingen: het verenigingsleven neemt een belangrijke plaats in in de Liemers. De collectie bestaat uit oude vaandels, uniformen en gebruiksvoorwerpen van de verenigingen. De schutterscollectie is omvangrijk en heeft een eigen ruimte in het gebouw. Deze collectie bestaat onder andere uit vendels, kattenkoppen, kleding en een verzameling aan schutterszilver en medailles.

Tentoonstellingen

Het museum vertoont jaarlijks verschillende tentoonstellingen. Bent u benieuwd welke tentoonstellingen in het museum te bewonderen zijn? Neem dan een kijkje op de website.

Openingstijden

Bekijk de actuele openingstijden van het Liemers Museum op de website.

Locatie

Liemers Museum
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar
085 – 0409971
info@liemerskunstwerk.nl
www.liemerskunstwerk.nl